Sammenligning av fagområder i Norge

Sammenligning av publisering innenfor et fagområde, eller mellom fakultet/institutt innenfor samme fagområde, kan ofte være problematisk. Publikasjonen lar seg ikke alltid entydig tilknytte til en fagkategori, og organisatorisk tilhørighet vil kunne avvike fra faglig tilordning. I de tilfellene vil det være vanskelig å koble til andre organisatoriske data (f. eks. UFF-årsverk) for beregning av ønskede parametre. Videre vil en organisatorisk enhet ikke alltid ha en direkte tilsvarende enhet ved andre institusjoner. For eksempel har UiB et eget psykologisk fakultet (som også er hjemmet til Institutt for Pedagogikk), mens UiO har et eget utdanningsvitenskapelig fakultet, og psykologi og psykiatri er delt mellom de medisinske og samfunnsvitenskapelige fakultetene.

For å komme rundt dette problemet, presenterer vi analyser for to ulike måter for faginndeling:

  1. Faginndeling basert på publiseringskanal: Vi bruker NPI fagområder, som er en eksisterende klassifikasjon av alle publikasjoner basert på hvor de er publisert. F.eks., en artikkel publisert i BMJ British Medical Journal havner i fagområdet «Medisin og Helse», selv om forfatterne kan ha tilhørighet til Fakultet for Humaniora. Du kan lese om NPI fagområder på NPIs nettsider.
  2. Faginndeling basert på organisatorisk enhet: Dette er en inndeling av alle publikasjoner basert på hvilket fagområde enheten hører til. F.eks., en artikkel publisert av forfattere med tilhørighet til Institutt for Biovitenskap havner i hovedfagkategori «Naturvitenskap og teknologi», selv om publikasjonen handler om noe annet (f. eks. utdanningsvitenskap). Du kan utforske inndelingen av enheter her.