Universitetsmuseet i Bergen. Foto: Ukjent fotograf. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen

Velkommen til siden om vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen. Målet med denne siden er å synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid og i sammenligning med norske breddeuniversitet. Bibliometriske mål anvendes gjerne som resultatindikatorer og er et uttrykk for den forskningen som blir formidlet gjennom vitenskapelig publisering. Analysene som presenteres blir i det perspektivet nyttige som evaluerings- og styringsverktøy.

Vi presenterer hovedsakelig resultater basert på den norske publiseringsindikatoren og dens modell for beregning av publikasjonspoeng (datagrunnlag og indikatorer finnes her). En utdypende beskrivelse av den norske modellen kan leses i Vekt på forskning (Universitets- og høgskolerådet 2004) og i Om endringen og bruken av publiseringspoeng (i notatet fra Det nasjonale publiseringsutvalget 2016).

Det understrekes at en bibliometrisk analyse ikke kan erstatte en fagfellevurdering, men belyser publiseringsmønstre basert på faktiske tall. Særlig når det gjelder bruk av publikasjonspoeng som indikator er det mange forbehold, og det må ikke trekkes noen bastante konklusjoner om den vitenskapelige kvaliteten.

Ved spørsmål angående bruk av data, ta kontakt med Redaksjon (se under). Mer informasjon om publiseringsstatistikkarbeid finnes på Universitetsbibliotekets nettside.