Hva og hvor publiseres

I figur under vises publikasjonslister for valgt enhet, for valgt år og publikasjonsform. Listene er basert på Cristin-data, og viser bare tellende NVI-publikasjoner.

Under tidsskriftlister vises antall publikasjoner per tidsskrift for valgt enhet. Gold OA (gull åpen tilgang) viser J for Open Access-tidsskrifter og N for tradisjonelle -/hybridtidsskrifter. Husk at det kan være mulig å publisere åpent også i tradisjonelle tidsskrifter, se gjerne bibliotekets sider om forlagsavtaler som inkluderer åpen publisering.