Publikasjonslister

I figur 1.13 vises publikasjonslister for valgt enhet, for valgt år og publikasjonsform. Listene er basert på Cristin-data, og viser bare tellende NVI-publikasjoner. For 2020-publikasjoner blir listene lagt ut i april 2021.

Under tidsskriftlister (figur 1.14) vises antall publikasjoner per tidsskrift for valgt enhet. Gull OA’ viser J for Open Access-tidsskrifter og N for tradisjonelle -/hybridtidsskrifter. Husk at det kan være mulig å publisere åpent også i tradisjonelle tidsskrifter, se gjerne bibliotekets sider om forlagsavtaler som inkluderer åpen publisering.

Under åpen publisering vises i tillegg hvor mange av UiBs publikasjoner som er åpent tilgjengelige.