UiB oversikt

Det har vært en nedgang sammenlignet med 2021 i antall publikasjoner (10%), publiseringspoeng (12%) og forfatterandeler (13%). Denne trenden er ikke kun hos UiB; den ses også i UH-sektoren som helhet i Norge og i flere land internasjonalt.