Institusjonelt samforfatterskap

Tabell 6 viser institusjonene som Universitetet i Bergen samarbeider mest med. Tabellen oppgir både sum publikasjonsandeler og antall publikasjoner. Helseforetakene topper listen. Utenom disse kan fremheves Københavns Universitet, Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, og University of Oxford som viktige samarbeidspartner.

Tabell 6 Institusjonelt samforfatterskap per fakultet i sum publikasjonsandeler og antall publikasjoner, 2014-2016. Kun de mest sampubliserende land og institusjoner er listet (CERES).
Tabell 6: Institusjonelt samforfatterskap per fakultet i sum publikasjonsandeler og antall publikasjoner, 2014-2016. Kun de mest sampubliserende land og institusjoner er listet (CERES).
Print Friendly, PDF & Email