Institusjonelt samforfatterskap (2005 – 2015)

Tabellen viser institusjonene Universitetet i Bergen samarbeider med målt i både sum publikasjonsandeler og antall publikasjoner. De største universitetene og helseforetakene topper listen. Av utenlandske institusjoner kan fremheves Københavns Universitet, University of Oxford, Uppsala universitet, Karolinska Institutet  og Göteborgs universitet.

figure-3-6
Institusjonelt samforfatterskap per fakultet i sum publikasjonsandeler og antall publikasjoner, 2013-2015. Kun de mest sampubliserende land og institusjoner er listet (CRIStin).
Print Friendly, PDF & Email