Stilling – publiseringsfrekvens

Vi ser at publiseringshyppigheten (målt i publikasjonspoeng per professor/førsteamanuensis) er svært skjevfordelt. Det er få hoder som bidrar med mange publikasjonspoeng, mens mange hoder bidrar med få poeng (oransje linje), slik at 20% av hodene utløser 53% av publikasjonspoengene (blå linje; figur 6.1).

Basert på siste fireårsperiode ser vi at hele 95% av professorene og 84% av førsteamanuenser har produsert publikasjonspoeng (figur 6.2).  Figuren viser de “gamle” fakultetene (HUM, MED, MN, PS, SV og JUR) samlet sett. Publiseringskulturen innen ulike fagdisipliner, bistillinger, stillingsinnhold og manglende kreditering av tilhørighet på selve publikasjonen kan være mulige forklaringsfaktorer hvorfor publiseringsprosenten ikke er enda høyere. Fakultene enkeltvis er presentert i figur 6.3 og 6.4.

*Figur 6.1 og 6.2 inkluderer data fra HUM, MN, MED, SV, PS og JUR.
Figur 6.3 og 6.4