Siteringer fra Leiden Ranking

«Mean normalized citation score» basert på data fra Leiden ranking for Norge og Norden. I denne analysen inngår universitetssykehusene i universitetene. Indeks > 1 betyr over verdensgjennomsnitt.

Ved hel telling ligger UiB på toppen av de fire breddeuniversitetene i Norge, og Norge på toppen av de skandinaviske landene. I 2018 skårer Kopenhagen høyest i skandinavisk sammenheng (da ser vi bort fra Karolinska Institutt, som er et rent medisinsk institutt.)

Trenden er positiv for UiB de siste årene men negativ for Norge.