Siteringer fra Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking er en årlig rangering av verdens mest sentrale universiteter, basert på bibliometriske indikatorer.  Rangeringen er basert på publikasjoner indeksert i siteringsdatabasen Web of Science fra Clarivate. Rangeringen utføres og publiseres av CWTS (Sentrum for vitenskap og teknologiske studier/Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies) ved Universitet i Leiden. Det er rundt 1000 universiteter som blir rangert i denne analysen og universitetssykehusene blir her regnet inn under universitetene.

Figurene under viser «Mean normalized citation score» (MNCS) basert på data fra Leiden ranking for Norge og Skandinavia for publisering i perioden 2015–2018. Siteringsindikatoren er normalisert for fagfelt og publiseringsår og MNSC > 1 betyr over verdensgjennomsnitt.

UiB viser en svært positiv trend for siteringstall de seneste årene (Fig. 1.11) og ligger på toppen av de fire breddeuniversitetene i Norge, både ved hel og fraksjonert telling (ved fraksjonert telling/fractional counting deler man på antall medforfattere).

Ved hel telling skårer UiB for første gang høyest i skandinavisk sammenheng (Fig. 1.12), og er på plass 7 ved fraksjonert telling.