Samforfatterskap – internasjonalt

UiB sampubliserer mest med land i Nord-Amerika og Europa, og minst med land i Afrika og Sør-Amerika (figur 2.9). Dette mønsteret er ganske konsistent over tid (2011-2019). Landet med høyest antall sampublikasjoner med UiB er USA, etterfulgt av Storbritannia, Tyskland, Sverige og Frankrike (2015-2019; figur 2.11). Man kan utforske sampublisering med utenlandske institusjoner i et bestemt land i figur 2.11 ved å klikke på landsnavnet.

Dominerende samarbeidsland varierer fra fakultet til fakultet og vil være preget av enkelte institusjoners tette bånd til fakultetet. For eksempel, ved HUM ser vi at Frankrike, Storbritannia, USA og Sør-Afrika kommer høyest opp som samarbeidsland i perioden 2015-19. Vi ser videre at publisering med forfattere fra Storbritannia er spredt over flere av landets institusjoner, mens nesten alle publikasjoner med Sør-Afrika kommer fra et og samme universitet (figur 2.10).

Graden av samarbeid er her målt gjennom antall (hele) publikasjoner som UiB har med land/institusjoner. For fag der det er vanlig med «multiforfatterskap» og tilsvarende hyppig publisering vil publikasjonstallene for disse fagene kunne fremstå som misvisende for den egentlige samarbeidsgraden (da målt i publikasjonsandeler). Dette gjelder for eksempel kjernefysikk, der publikasjoner kan ha over tusen medforfattere. Vi har derfor lagt til muligheten for å filtrere ut publikasjoner med flere enn 10 samarbeidsinstitusjoner («Institusjoner per publikasjon»). Vi gjør oppmerksom på at Cristin ikke garanterer fullstendig forfatterinformasjon for publikasjoner med flere enn 50 forfattere.


a