Publiseringsspråk

Av de fire BOTT-universitetene, har UiB nest laveste andel publikasjoner på norsk (9 %, 2011-2018), men den høyeste andelen registert som nynorsk (1.6 %, figur 5.1). Vi minner med dette om at tallene for bokmål/nynorsk er ikke helt sikre, siden en del publikasjoner er registrert som bare «norsk». Nesten 90 % av UiBs publikasjoner er publisert på engelsk, med bare 1.8 % på språk utenom norsk og engelsk. På alle fire BOTT-universitetene, ser vi en tendens til bruk av engelsk som publiseringsspråk (figur 5.1). Sammenlignet med 2011 er økning i andel publikasjoner på engelsk lavest ved UiB (89 % i 2011 til 92 % i 2018) og høyest ved UiO (84% i 2011, 92 % i 2018).

Ved UiB er det store forskjeller mellom fakultetene i språkbruk. Av figur 5.2 ser vi at publisering på norsk er mest vanlig hos JUR og HUM (> 30 %), fulgt av SV (18 %). Publisering ved MN er nesten utelukkende på engelsk, fulgt av MED og UM som publiserer > 90 % av publikasjonene på engelsk. Vi ser at publisering på andre språk (utenom norsk og engelsk) er mest vanlig ved de samme fakultetene som har høyeste andel publisering på norsk – HUM, JUR og SV. Språkbruk har variert fra år til år, noe som gjør det vanskelig å identifisere trender over tid ved de enkelte fakultetene; MED og SV antyder en gradvis nedgang i norsk publisering.

Det er også store forskjeller innenfor fakultetene (Fig 5.3, Tabell 5.1). Ved HUM peker Institutt for fremmedspråk seg ut med europeiske språk inkludert russisk, mens Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har publisert en del på dansk, svensk og islandsk. Hos SV er de fleste instituttene ganske like i andel norsk publisering, men Institutt for sammenliknende politikk og Sosiologisk institutt peker seg ut for bruk av andre europeiske språk og kinesisk. Institutt for geografi er det eneste intstituttet ved SV hvor bare norsk og engelsk er brukt, med andel publikasjoner på engelsk tilsvarende høy som ved MED og UM (> 90 %).

Av de store fakultetene som publiserer mest på engelsk (MN og MED), er det Institutt for klinisk odontologi (14 %, MED) som har størst andel publikasjoner på norsk, fulgt av Institutt for global helse og sammfunnsmedisin (5 %, MED; tabell 5.1).