Publiseringsspråk

Nesten 90 % av UiBs publikasjoner er publisert på engelsk, og på alle fire BOTT-universitetene ser vi en tendens til økt bruk av engelsk som publiseringsspråk (figur 3.3). Av  BOTT-universitetene, har UiB nest lavest andel publikasjoner på norsk (9 %, 2011-2019), men høyeste andel nynorsk (1.6 %, figur 3.3). Vi minner om at tallene for bokmål/nynorsk er tvilsomme, publikasjoner kan være registrert som «norsk», uten at man har spesifisert målform.

Ved UiB er det store forskjeller mellom fakultetene i bruk av publiseringsspråk. Av figur 3.4 ser vi at publisering på norsk er mest vanlig ved JUR og HUM (≥ 30 %), fulgt av SV (16 %). Publisering ved MN er nesten utelukkende på engelsk, fulgt av MED og UM som publiserer > 90 % av publikasjonene på engelsk. Vi ser at publisering på andre språk (utenom norsk og engelsk) er mest vanlig ved de samme fakultetene som har høyest andel publisering på norsk – HUM, JUR og SV. Fordelingen mellom publiseringsspråk varierer fra år til år, noe som gjør det vanskelig å identifisere trender over tid ved de enkelte fakultetene; MED og SV synes å ha en gradvis nedgang i bruk av norsk. Ved SV har det vært en særlig stor nedgang i bruk av norsk i 2019.

Det er også store forskjeller innenfor fakultetene (figur 3.5), med flere institutt som peker seg ut med bruk av andre språk enn norsk eller engelsk.