Publikasjonspoeng – enheter ved UiB

I figur 2.4 og tabell 2.3 kan man utforske trender i publikasjonspoeng, antall publikasjoner og publikasjonsandeler ved institutter og enheter ved UiB. Publikasjonspoeng per fagårsverk og per førstestilling er vist i figur 2.5.

Fig. 2.5