Publisering – enheter ved UiB

I figur 1.6 og tabell 1.6 kan man utforske trender i publikasjonspoeng, antall publikasjoner og publikasjonsandeler ved institutter og enheter ved UiB. Publikasjonspoeng per fagårsverk og per førstestilling er vist i figur 1.7