Publikasjonsnivå

Blant de fire breddeuniversitetetene har UiB nest høyest antall publikasjonsandeler på nivå 2 i 2019 (etter UiO; figur 1.8 og tabell 1.5). For alle institusjoner er endringene små og innenfor variasjoner vi har sett før. UiBs antall publikasjonsandeler på nivå 2 er nå på 25.5 %.

Av figur 1.9 ser vi at det er SV og MN som har høyest andel nivå 2 publisering. Fra 2018 til 2019 har nivå 2 publisering falt betydelig ved JUR. Ved UM ligger den igjen på nivå som tidligere år, etter en nedgang i 2018.

Noen institutt har særlig høy andel nivå 2 publisering (>40% i 2019, figur. 1.10 ): Geofysisk institutt (MN), Institutt for fysikk og teknologi (MN), Institutt for geovitenskap (MN), Institutt for sosialantropologi (SV) og Institutt for sammenliknende politikk (SV). Noen av disse instituttene har relativt få publikasjonsandeler, og tallene kan derfor svinge mye fra år til år.