Publikasjonsnivå

Blant de fire breddeuniversitetetene har UiB nest høyest antall publikasjonsandeler på nivå 2 (etter UiO; figur 3.1). UiBs antall publikasjonsandeler på nivå 2 har økt til 26,8% i 2018, noe som utgjør 8% økning sammenlignet med året før (figur 3.2, tabell 3.1). Andel  nivå 2 publisering har også økt ved UiO og NTNU, sistnevnte med størst økning (14 %; tabell 3.1).

Av figur 3.3 ser vi at det er MN og SV som har høyest andel nivå 2 publisering. Fra 2017 til 2018 har nivå 2 publisering økt ved HUM, MN, SV, JUR og PS (figur 3.3). MED har redusert sin andel noe og ligger på 17.8% i 2018.

Noen institutt har særlig høy andel nivå 2 publisering (>40% i 2018, figur. 3.4): Geofysisk institutt (MN), Institutt for fysikk og teknologi (MN), Institutt for geovitenskap (MN), Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (SV), Institutt for sosialantropologi (SV), Institutt for økonomi (SV, nedgang fra 2017) og Sosiologisk institutt (SV) (tabell 3.2). Noen av disse instituttene har relativt få publikasjonsandeler, og tallene kan derfor svinge mye fra år til år.