Ny modell for beregning av publikasjonspoeng

Med virkning for budsjettåret 2017 og på grunnlag av data fra 2015 gjelder ny modell for beregning av publikasjonspoeng. Justeringen er i tråd med anbefalingene fra Det nasjonale publiseringsutvalget som begrunnet justeringen med bedre fagnøytralitet og økt stimulans om samarbeid mellom institusjoner og land.

kvadratBeregning av institusjonsandelen som grunnlag for publikasjonspoeng:

  1. Finn totalt antall forfatterandeler (N) i en publikasjon. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen.
  2. Finn hvor mange forfatterandeler (n) institusjonen har og divider på totalt antall forfatterandeler (n/N).
  3. Beregn kvadratroten av dette forholdet. Verdien av kvadratroten er institusjonsandelen.

I figur 1.1 vises beregning av institusjonsandeler etter gammel og ny metode for én og to forfattere ved en og samme institusjon (X). Det vises også totalsummen av andelene. Totalsummen som etter gammel metode per definisjon alltid er lik én og tilsvarer publikasjonsandeler som tilfaller institusjonen, blir nå større enn én når flere institusjoner bidrar. Totalsummen er for eksempel lik 2 ved fire forfattere fra fire ulike institusjoner.

Beregning av forfatterandeler etter gammel og ny metode for én og to forfattere ved en og samme institusjon

Beregning av forfatterandeler etter gammel og ny metode for én og to forfattere ved en og samme institusjon.

Med den nye modellen forventes poengsummen følgelig å øke betydelig for de fleste institusjonene i sektoren. Siden forfatterne ikke lengre blir likt belønnet for sine bidrag advares det mot å bruke publiseringsindikatoren på individnivå (Det nasjonale publiseringsutvalget 2016).

 

Print Friendly, PDF & Email