Publikasjonsform

De fleste publikasjoner ved UiB er artikler. Artikler er mest dominerende ved MED og MN, etterfulgt av PS og UM. Ved SV, JUR og HUM er publisering av antologikapittel eller monografier mer vanlig enn ved de andre avdelingene (figur 3.1).

Det er noen forskjeller mellom enheter ved fakultetene. For eksempel kan vi i figur 3.2 se at noen enheter har større andel publisering i formatet antologikapittel sammenlignet med andre enheter på samme fakultet (MN: Institutt for informatikk, Matematisk institutt; PS: Institutt for pedagogikk), mens noen har en mindre andel (SV: Institutt for økonomi; UM: Avdeling for naturhistorie).