Deponering i Cristin

Alle fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet skal egenarkiveres i institusjonelt- eller fagarkiv, for eksempel BORA ved UiB. Innlevering skjer via deponering i Cristin. Figur (BOTT) 9.1. viser antall deponerte artikler ved de fire BOTT-universitetene.

Deponering av fulltekst på poster i Cristin, blir brukt i Forskningsrådets vurdering av om prosjekt har oppfylt sine forpliktelser om åpen tilgang. Det er derfor et mål om å få deponert mest mulig selv om deponert ikke nødvendigvis betyr åpent tilgjengelig.

Oversikt over opplasting i Cristin viser at særlig UiO de siste årene har hatt en sterk økning i opplasting til vitenarkiv, slik det fremgår av figuren nedenfor (9.1). Økt deponering ved de andre Bott-universitetene skyldes krav om deponering i Cristin (jf. UiO og NTNU). Denne type instruks mangler imidlertid ved UiB som viser en stagnasjon av andel deponerte artikler på 20-25%.

Figur 9.2. viser andel deponerte poster ved fakultetene på UiB. Det juridiske fakultetet og Det humanistiske fakultetet liger lavest på antall og andel deponerte artikler i Cristin, mens ved Det psykologiske fakultetet er 33% av artiklene deponert i Cristin.

Fig 9.3. viser andel deponerte artikler ved instituttene.