Deponering i Cristin

Regjeringens mål er at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler (inkludert prosjekter finansiert av NFR og EU) skal være åpent tilgjengelige.  Vitenskapelige artikler skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.

Ved UiB er det høsten 2019 vedtatt en instruks som stiller krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Forskeren skal påse at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er lastet opp på posten i Cristin. Artikkelen blir overført til UiBs institusjonelle arkiv BORA, og vil bli tilgjengeliggjort dersom lisens/utgivers retningslinjer tillater det.

Figur (BOTT) 4.4. viser antall deponerte artikler i Cristin ved de fire BOTT-universitetene. Figuren viser tydelig at instruksen har vært effektiv, og UiB har gått fra siste til første plass blant BOTT-institusjonene med en deponeringsgrad på 88 % (grønn + oransje i figuren).

Ved andre BOTT-institusjoner har tiltak for å øke deponeringsgraden vært innført tidligere år.

Figur 4.5. viser andel deponerte poster ved fakultetene på UiB. Andel deponerte fulltekster er høyest ved Det humanistiske fakultet, med 98%.

Fig 4.6. viser andel deponerte artikler ved instituttene.

Deponering er her ikke likbetydene med åpen tilgang. Figurene viser opplastaktiviteten uten at det er blitt foretatt en kontroll på lisens som de facto gir lov for deponering i et vitenarkiv.