Samarbeid – Leiden Ranking

Andel publikasjoner med internasjonalt medforfatterskap/samarbeid basert på data fra Leiden ranking. Fig L5. viser andel publikasjoner med internasjonalt samarbeid for de fire breddeuniversitetene i Norge og Fig L6. for de tre skandinaviske landene. UiB har høyest andel publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap i Norge og Norge høyest i de skandinaviske landene.